Site-navigatie

Inspectie: Bureau Jeugdzorg Rotterdam schoot tekort

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Bureau Jeugdzorg Rotterdam is tekortgeschoten in de begeleiding van een 9-jarige jongen. Dat schrijft de Inspectie Jeugdzorg na een klacht van zijn ouders over de particuliere jeugdzorginstelling in Portugal waar zij met het geld van een pgb zorg voor hun zoon hadden ingekocht.
Bureau Jeugdzorg Rotterdam raadde op basis van de complexe problemen van de jongen behandeling in de jeugd-ggz aan, maar gaf vervolgens een indicatie voor plaatsing bij een particuliere zorgaanbieder in Portugal. Ook wees bureau jeugdzorg geen casemanager aan.
De Inspectie beveelt Bureau Jeugdzorg Rotterdam aan cliënten alleen naar kwalitatief goed buitenlands zorgaanbod te verwijzen. Verder moeten de afdelingen van bureau jeugdzorg die over de aanmelding en de indicatiestelling gaan zaken beter afstemmen en moet bureau jeugdzorg een casemanager aanstellen als daar inhoudelijke argumenten voor zijn.

Meer informatie: Het inspectierapport Pdf 
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut