Site-navigatie

Inspectie gaat toezien op invoering meldcode

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

De Inspectie Jeugdzorg zal in 2012 doorgaan met haar op risico gebaseerd toezicht. Dat schrijft zij in het jaarwerkprogramma voor 2012.
De inspectie gaat in het komende jaar onder andere toezicht houden op de invoering van de verplichte meldcode kindermishandeling, de randvoorwaarden voor goede gezinsvoogdij, de veiligheid van jongeren die wachten op zorg, de grootschalige opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de jeugdzorg op Caribisch Nederland.
Daarnaast blijft de inspectie onderzoek doen naar calamiteiten. Een calamiteit is een ernstige gebeurtenis met schadelijke gevolgen die heeft plaatsgevonden tijdens de betrokkenheid van een instelling. Op dit moment lopen er zes onderzoeken naar aanleiding van een calamiteit.

Meer informatie: Jaarwerkprogramma 2012 Pdf 
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut