Site-navigatie

Kabinet stelt Taskforce kindermishandeling in

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het kabinet stelt een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Dat staat in de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie-Deetman.
Het kabinet stelt de taskforce in omdat het erkent dat centrale regie van de overheid nodig is bij het voorkomen van seksueel misbruik en het aanpakken van de daders. De taskforce gaat erop toezien dat het actieplan ‘Kinderen Veilig’ voor de aanpak van kindermishandeling wordt uitgevoerd. Verder kondigt het kabinet een multidisciplinair onderzoek aan naar seksueel geweld, kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie.
De commissie-Deetman onderzocht seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk.

Meer informatie: Nieuwsbericht ministerie van Veiligheid en Justitie; de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Deetman; Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen Veilig’
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nederlands Jeugd instituut