Site-navigatie

‘Kinderbeschermers moeten terughoudend zijn’

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Kinderbeschermers moeten terughoudend omgaan met ouder-kindrelaties, ook als de opvoeding niet helemaal naar hun smaak is of in hun ogen duidelijke tekortkomingen vertoont. Dat zei Ido Weijers op 20 januari tijdens zijn oratie aan de Universiteit Utrecht.
Weijers bezet voor vijf jaar de bijzondere leerstoel jeugdbescherming. Op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt Weijers de taken en verantwoordelijkheid van de raad bij het ingrijpen in gezinssituaties. Onderzoek laat steeds opnieuw zien dat het met de jeugd en de opvoeding in ons land ‘uitstekend’ gesteld is, stelt Weijers. ‘Laat kinderbeschermers, net als artsen, vooral een afwachtend beleid voeren. En laten we al onze energie en middelen richten op de ernstige gevallen.’
In een toelichting op het instellen van de leerstoel zei algemeen directeur Marie-Louise van Kleef van de Raad voor de Kinderbescherming dat er steeds vaker discussie is over de vraag wanneer kinderbeschermers moeten ingrijpen.
Bron: ANP; Reformatorisch Dagblad, 20 januari

Nederlands Jeugd instituut