Site-navigatie

Kinderombudsman kritisch over verzwaring jeugddetentie

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Kinderombudsman Marc Dullaert is kritisch over verhoging van de maximale jeugddetentie van twee naar vier jaar. Dat schrijft hij in een advies over het conceptwetsvoorstel adolescentenstrafrecht van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie.

De verhoging van de maximale jeugddetentie strookt niet met het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Vrijheidsbeneming mag bij kinderen alleen als uiterste maatregel en voor zo kort mogelijke duur, staat daarin. Het wetsvoorstel is een verbetering voor jongvolwassenen omdat het jeugdstrafrecht straks tot 23 jaar mag worden toegepast. Voor minderjarigen is het echter een verslechtering. Naast de verhoogde maximumstraf is straks voor zwaardere feiten geen taakstraf mogelijk, kan de PIJ-maatregel voor plaatsing in een justitiële jeugdinrichting worden omgezet naar TBS en kan jeugdreclassering worden vervangen door reclassering voor volwassenen.

Dullaert sprak met jeugdstrafrechtexperts en met pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers en jongeren uit justitiële jeugdinrichtingen voor zijn advies.

Meer informatie: Het advies Pdf 

Bron: De Kinderombudsman

Nederlands Jeugd instituut