Site-navigatie

OCW steekt 600 miljoen in onderwijskwaliteit

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het ministerie van OCW investeert de komende jaren ruim 600 miljoen euro in de realisatie van prestatieafspraken met het basisonderwijs. De afspraken staan in een bestuursakkoord tussen OCW en de PO-Raad, dat op 17 januari is ondertekend.
Het bestuursakkoord is gericht op de invoering van opbrengstgericht werken, het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen, een beter aanbod voor talentvolle leerlingen, het versterken van de bekwaamheid van leraren en schoolleiders en het betrekken van ouders bij de prestaties van hun kinderen. Opbrengstgericht werken is een aanpak die erop gericht is de leerresultaten van alle leerlingen zo groot mogelijk te maken. Voor het uitvoeren van het bestuursakkoord krijgen de schoolbesturen 132,5 miljoen euro in 2012, 167,1 miljoen in 2013 en 157,4 miljoen in 2014 en in 2015

Nederlands Jeugd instituut