Site-navigatie

Raad van Europa steunt aanpak van geweld tegen jeugd

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

De Raad van Europa gaat zijn 47 lidstaten ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid en maatregelen om geweld op school aan te pakken. Dat staat in de kinderrechtenstrategie Building a Europe for and with children, die de Raad op 15 februari heeft aangenomen.

De kinderrechtenstrategie is een vierjarenplan dat nationale overheden ondersteunt bij het toepassen van kinderrechten. Het plan richt zich op vier doelen: het bevorderen van kindvriendelijke voorzieningen, het uitbannen van alle vormen van geweld tegen kinderen, het garanderen van de rechten van kinderen in kwetsbare situaties, en het bevorderen van participatie van kinderen.

Meer informatie: De kinderrechtenstrategie van de Raad van Europa Pdf 

Bron: Raad van Europa

Nederlands Jeugd instituut