Site-navigatie

Teeven kondigt beroepsregister voor gezinsvoogden aan

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Gezinsvoogden gaan zich registreren in de kamer Jeugdzorgwerkers van het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers (BAMw). Staatssecretaris Fred Teeven van VenJ kondigde de beroepsregistratie aan tijdens een overleg met de Tweede Kamer op 19 december, over de overgang van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Het inrichten van de kamer Jeugdzorgwerkers is een onderdeel van het project Implementatie Professionalisering Jeugdzorg.
Tweede Kamerleden dienden voor het overleg 25 moties in, waarvan er zeven zijn aangenomen. De Kamer stemde in met de motie-Dijsselbloem/Kooiman, die de regering verzoekt de toekomst van de Kindertelefoon zeker te stellen. Ook aangenomen is de motie-Bruins Slot/Bouwmeester, waarin de Kamer aandringt op het ontwikkelen van eenvoudig in gemeenten implementeerbare interventies voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen.

Meer informatie: Impressie Jeugdzorgoverleg Tweede Kamer van 19 december 2011; Reacties van de staatssecretarissen op de ingediende moties; Beleidsbrief ‘Geen kind buiten spel’ en reactie daarop; NJi-dossier Professionalisering jeugdzorg: Beroepsregistratie
Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten; NJi-Nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut