Site-navigatie

Vader liefst actief betrokken

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Veel vaders willen graag betrokken zijn bij hun kinderen – vooral door activiteiten met hen te ondernemen zoals sporten, spelen of stoeien. Dat blijkt uit een onderzoek van Kenniswerkplaats Tienplus.
Tienplus bracht in opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van Amsterdam initiatieven gericht op betrokken vaderschap in kaart. In het rapport ‘Een vader is meer dan 100 meesters’ staan aanbevelingen hoe lokaal beleid vaderschap kan versterken.
Ook interviewde Tienplus Antilliaanse, Marokkaanse, Turkse en Surinaamse vaders over hun beleving van het vaderschap. Instellingen voor opvoedondersteuning ervaren zij dikwijls als ‘vrouwenbolwerken’. Instellingen voor zorg en welzijn kunnen zich meer op vaders richten door bijvoorbeeld een vadervriendelijke methodiek van opvoedondersteuning te ontwikkelen. De geïnterviewde vaders willen graag een plek waar ze ervaringen kunnen uitwisselen met andere vaders, bijvoorbeeld laagdrempelige buurtvoorzieningen.
Vaderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Een afwezige vader daarentegen verhoogt de kans op schoolproblemen, problematisch en crimineel gedrag.

Meer informatie: Rapport ‘Een vader is meer dan 100 meesters’ Pdf ; NJi-dossier Opvoedondersteuning – Vaders
Bron: Verwey-Jonker Instituut

Nederlands Jeugd instituut