Site-navigatie

Website over richtlijnen voor jeugdzorg gelanceerd

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut en de beroepsverenigingen voor psychologen NIP, voor orthopedagogen NVO en voor maatschappelijk werkers NVMW hebben op 21 februari de website Richtlijnenjeugdzorg.nl gelanceerd. In de loop van 2012 zullen op de site de eerste conceptrichtlijnen voor de jeugdzorg worden gepubliceerd.

Zeven richtlijnen zijn momenteel in voorbereiding; de komende jaren worden gefaseerd in totaal dertien richtlijnen ontwikkeld. In de richtlijnen komen aanbevelingen over hoe te handelen in bepaalde situaties of bij bepaalde problemen. Zo komen er richtlijnen over uithuisplaatsing, stemmingsproblemen en problematische gehechtheid.

De richtlijnen worden ontwikkeld door de beroepsverenigingen. De organisatorische uitvoering is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut.

Meer informatie: www.richtlijnenjeugdzorg.nl; NJi-dossier Zorgvuldig beslissen

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut