Site-navigatie

CJG Arnhem moet problemen jeugd sneller oppikken

Eén op de tien jongeren in Arnhem dreigt door taalachterstand, werkeloosheid of gezondheidsproblemen in de problemen te komen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) signaleert de problemen niet tijdig en weet de doelgroep niet altijd te bereiken.

Dat concludeert de Rekenkamer Arnhem in een deze week uitgebracht rapport over de doelmatigheid van het CJG Arnhem. Belangrijkste conclusies zijn dat de coördinatie van de hulp tekort schiet, dat de hulp niet laagdrempelig genoeg wordt aangeboden en dat problemen sneller moeten worden opgepikt.

De Rekenkamer Arnhem heeft van augustus tot en met oktober 2011 onderzocht in hoeverre het CJG Arnhem zijn doelen bereikt en hoe de gemeente Arnhem invulling geeft aan haar regierol met betrekking tot het CJG. Ook andere gemeenten laten hun CJG’s onderzoeken. De Algemene Rekenkamer van het Rijk verzamelt alle rapporten en komt in juni met een benchmark.

Meer informatie: Rapport ‘Jeugd binnen bereik’; NJi-dossier Zorgvuldig beslissen: Wat werkt bij besluitvorming?

Bron: Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut