Site-navigatie

Digitaal dossier biedt informatie over lvb-jeugd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier samengesteld over licht verstandelijk beperkte jeugd. Het dossier biedt een overzicht van beschikbare ondersteuning, interventies en recent en toekomstig beleid voor deze kinderen en jongeren.

Zo wordt beschreven wat werkt voor professionals die met licht verstandelijk beperkte jeugd werken. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van interventies voor deze jongeren. Wel is duidelijk dat voorafgaand aan de behandeling een uitvoerige diagnose moet worden gesteld, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de specifieke kenmerken van de jongere. Ook moet de behandeling en begeleiding vooral gericht zijn op hun vaardigheden, rekening houdend met de beperkingen, en op hun dagelijkse omgeving.

Onder ‘beleid’ staan de bezuinigingen die het kabinet de komende jaren wil doorvoeren in de Awbz-zorg die gevolgen hebben voor licht verstandelijk beperkte jeugd.

Meer informatie: Dossier Licht verstandelijk beperkte jeugd; Blog Mariska van der Steege

Bron: Nederlands Jeugdinsituut

Nederlands Jeugd instituut