Site-navigatie

‘Gesloten jeugdzorgwerker moet hbo-geschoold zijn’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Jeugdhulpverleners in de gesloten jeugdzorg moeten minimaal hbo-geschoold zijn. Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten aan Tweede Kamerlid Nine Kooiman van de SP toegezegd in een algemeen overleg van de commissie Jeugdzorg over JeugdzorgPlus op 29 februari.

Kooiman reageert verheugd: ‘Kinderen in de gesloten jeugdzorg zijn soms een gevaar voor zichzelf of hun omgeving. Zij hebben goede zorg en een veilige omgeving nodig. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de hulpverleners die met deze kinderen werken ook voldoende capaciteiten hebben om deze veiligheid en zorg te kunnen bieden. Een juiste opleiding is een goede stap in de richting.’

Uit de laatste rapporten van de Inspectie Jeugdzorg blijkt dat het leefklimaat en de veiligheid binnen een aantal instellingen voor gesloten jeugdzorg nog onvoldoende is. Als hulpverleners voldoende deskundigheid in huis hebben kan dat flink verbeteren, aldus Kooiman.

Meer informatie: Nieuwsbericht SP; NJi-dossier Jeugdzorg: gesloten jeugdzorg; Blog Marjan de Lange

Bron: SP

Nederlands Jeugd instituut