Site-navigatie

Leerstoel kinderrechten aan Universiteit Leiden

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Universiteit Leiden heeft een UNICEF leerstoel Kinderrechten. Ton Liefaard bekleedt sinds 15 maart de functie van UNICEF hoogleraar.

Met de nieuwe leerstoel gaat de universiteit meer investeren in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderrechten. Met meer kennis op dit terrein kunnen rechters, advocaten en medewerkers van ontwikkelingsorganisaties beter geïnformeerd kunnen worden over de rechten van het kind op grond van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Ook onder studenten is er vraag naar onderwijs over de internationale kinderrechten.

De UNICEF leerstoel gaat nauw samenwerken met leerstoelhouder Jeugdrecht Mariëlle Bruning, die zich specifiek richt op de positie van minderjarigen in het Nederlandse recht. Ton Liefaard is gepromoveerd op onderzoek naar de rechtspositie van kinderen in detentie . Hij is verbonden aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam.

Meer informatie: Bericht Universiteit Leiden; www.kinderrechten.nl

Bron: UNICEF

Nederlands Jeugd instituut