Site-navigatie

Onderwijs jeugdzorg heeft meer instroominformatie nodig

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut’

Voor scholen binnen justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) en JeugdzorgPlus-voorzieningen is het lastig om relevante informatie over de instromende jongeren te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

De centrale vraag in dit onderzoek is: welke informatie krijgen de scholen over instromende jongeren en wat doen de scholen zelf om informatie te verzamelen die nodig is voor het vaststellen van het onderwijsaanbod? Het blijkt dat het scholen veel moeite kost om informatie te krijgen van de vorige school die de jongere bezocht en dat er grote verschillen zijn in de aard, omvang en kwaliteit van de informatie.

Scholen geven aan dat zij vooral informatie nodig hebben over de behoefte van de jongeren aan praktisch of theoretisch onderwijs, hun onderwijsniveau en ontwikkelingsperspectief.

Onderwijs aan leerplichtige cliënten in JJI’s en JeugdzorgPlus-voorzieningen wordt verzorgd door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voor jongeren met ernstige gedrag- of psychiatrische problemen.

Meer informatie: Onderzoek Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten; NJi-dossier Jeugdzorg: gesloten jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut