Site-navigatie

Ouders trainen helpt bij kinderen met autisme

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen met een autismespectrumstoornis en gedragsproblemen reageren beter op een combinatie van medicijnen en training van hun ouders, dan op medicijnen alleen. Dat stellen onderzoekers van de Yale University.

De onderzoekers bestudeerden 124 kinderen van 4 tot 13 jaar met een autismespectrumstoornis. Deze kinderen hadden ook gedragsproblemen zoals agressie of zelfverwondend gedrag. De helft van de kinderen kreeg gedurende zes maanden alleen het middel risperidon, dat wordt voorgeschreven bij ernstige gedragsproblemen van kinderen met autisme. De rest kreeg ook medicijnen, maar daarnaast werden de ouders getraind hoe zij het beste konden reageren op het probleemgedrag van kinderen.

In beide groepen was er sprake van verbetering op het gebied van communicatie en sociale interactie. De combinatietherapie leidde echter ook tot betere resultaten bij het functioneren in het dagelijkse leven en het aanpassen aan veranderende situaties.

Meer informatie: Artikel Yale University; NJi-dossier Autisme: Wat werkt

Bron: Nu.nl; Yale University

Nederlands Jeugd instituut