Site-navigatie

Rekenkamers uiten kritiek op wachtlijsten jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het is onduidelijk hoeveel kinderen onverantwoord lang op een wachtlijst voor jeugdzorg staan. Tot die conclusie komen vier regionale rekenkamers in hun rapport (On)verantwoord wachten op jeugdzorg.

De vier regionale rekenkamers hebben de wachtlijstrapportages uit de vijftien jeugdzorgregio’s vergeleken. Op 1 juli 2011 stonden er bijna drieduizend kinderen langer dan negen weken op de wachtlijst. Dat mag als bureau jeugdzorg vaststelt dat wachten verantwoord is. De rapportages geven echter te weinig informatie over omvang en ernst van de problematiek. Er zouden slechts zes kinderen onverantwoord lang op een wachtlijst staan. Het is aannemelijk dat het aantal kinderen dat onverantwoord lang wacht groter is dan gerapporteerd, stellen de rekenkamers.

Marc Witteman, IPO-bestuurslid en gedeputeerde in Flevoland, spreekt de rekenkamers tegen. Hij vindt de wijze waarop ze tot hun conclusies komen onzorgvuldig en onduidelijk.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS wil de conclusies van de rekenkamers bespreken met het IPO en Jeugdzorg Nederland.

Meer informatie: Bericht Randstedelijke Rekenkamer en rapport; Bericht Gemeente.nu, 13 maart; Bericht ministerie van VWS; Reactie van het IPO

Bron: Gemeente.nu; Randstedelijke Rekenkamer

Nederlands Jeugd instituut