Site-navigatie

Vrijwillige inzet voor jeugd en gezin in dossier verzameld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het lokaal jeugdbeleid besteedt steeds meer aandacht aan vrijwillige inzet bij de ondersteuning van gezinnen. Het Nederlands Jeugdinstituut en MOVISIE hebben informatie over de diverse aanpakken en activiteiten op dit terrein verzameld in een digitaal dossier.

Gemeenten zetten meer in op het versterken van de zogenaamde pedagogische civil society. Enerzijds een logisch gevolg van de Wmo, waarin een actieve rol van burgers het belangrijkste uitgangspunt is. Anderzijds dringt steeds meer het besef door dat sterke informele sociale netwerken rondom gezinnen de toenemende vraag naar professionele jeugdhulpverlening kunnen terugdringen, zeker als het simpele opvoedvragen betreft.

In het dossier zijn ruim negentig praktijkvoorbeelden beschreven. Deze praktijkvoorbeelden omvatten zowel vrijwilligerswerk voor gezinnen met opvoedproblemen als onderlinge steun bij gewone dagelijkse opvoedvragen. De meeste praktijkvoorbeelden zijn afkomstig uit het ZonMw-programma ‘Vrijwillige Inzet voor en door Jeugd en Gezin’.

Meer informatie: Dossier Vrijwillige inzet voor jeugd en gezin; Blog Eva Blaauw: Investeer in vrijwillige pedagogische steun

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut