Site-navigatie

Dertien maatregelen tegen seksueel misbruik in opvang

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Een open aanspreekcultuur waarin het normaal is om je zorgen over de veiligheid van een kind te delen, draagt bij aan de preventie van seksueel misbruik. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft dertien maatregelen op een rij gezet die kinderopvangorganisaties kunnen nemen om misbruik te voorkomen, te signaleren en te melden.

Een kenniskring georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut heeft de maatregelen verzameld. Aan de kenniskring namen beroepskrachten, opleiders en beleidsmakers uit de kinderopvang en onderzoekers en deskundigen op het gebied van seksuele opvoeding, kindermishandeling en seksueel misbruik deel. Kinderopvangorganisaties kunnen de maatregelen gebruiken als houvast om ouders te laten zien wat zij doen om de veiligheid van kinderen te verzekeren.

De maatregelen zijn opgenomen in ‘Preventie van seksueel misbruik’, een aanvulling op het digitale dossier ‘Kinderopvang – pedagogische kwaliteit’ van het Nederlands Jeugdinstituut.

Meer informatie: NJi-dossier Kinderopvang: Preventie van seksueel misbruik

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut