Site-navigatie

Factsheet bundelt jeugdzorggebruik per gemeente

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het Transitiebureau Jeugd heeft per gemeente een factsheet uitgebracht met de aantallen kinderen die in de jaren 2008 tot 2010 van een vorm van jeugdzorg gebruik hebben gemaakt. De cijfers helpen gemeenten inschatten wat de decentralisatie concreet voor hen betekent.

Het gaat om een indicatie omdat de gegevens uit verschillende databestanden zijn gehaald die deels verschillende definities hanteren. Daardoor zijn de cijfers over onder meer de provinciaal gefinancieerde jeugdzorg, JeugdzorgPlus en de jeugdbescherming onderling niet goed vergelijkbaar.

In de getallen is mogelijke toename van het zorggebruik door kabinetsvoornemens als de pgb-maatregel, decentralisatie van kortdurend verblijf van de Awbz naar de Wmo en het verlagen van het aantal zittingen voor eerstelijns-ggz nog niet verwerkt. Deze maatregelen gaan in voordat de jeugdzorg in 2015 wordt gedecentraliseerd.

Het Transitiebureau Jeugd is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ministeries van VWS en VenJ. Het bureau ondersteunt gemeenten en andere partijen.

Meer informatie: De factsheets voor alle gemeenten; NJi-databank Overzicht van de jeugdsector: Jeugdzorg

Bron: Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG)

Nederlands Jeugd instituut