Site-navigatie

Geen doorverwijzing voor opvoedhulp in Bloemendaal

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Bloemendaal en de Opvoedpoli uit Haarlem gaan samenwerken. Het is een experiment van een half jaar waarbij de medewerkers van de Opvoedpoli in het CJG hulp gaan verlenen. Zo ontstaat er één centrum voor alle opvoedvragen.

In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, pedagogen, maatschappelijk werkers en leerplichtambtenaren samen. Ouders en kinderen kunnen er terecht met allerlei vragen. Door de samenwerking met de Opvoedpoli, waar pedagogen, psychologen, gezinscoaches en therapeuten werken, kan vanuit hetzelfde gebouw zonder doorverwijzing opvoedhulp geboden worden. De Opvoedpoli zorgt ervoor dat er direct een hulpverlener aanwezig is voor de ouder of kind. Mocht er daarna nog aanvullende hulp nodig zijn, dan kan een ouder of kind zich aanmelden bij de Opvoedpoli of ergens anders.

Meer informatie: Bericht gemeente Bloemendaal; Website Opvoedpoli; NJi-databank Overzicht van de jeugdsector: tips voor samenwerken

Bron: Gemeente Bloemendaal

Nederlands Jeugd instituut