Site-navigatie

Inspectie: Meldingen bureaus jeugdzorg zijn verbeterd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg aan de Raad voor de Kinderbescherming is verbeterd. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.

Op basis van meldingen van bureau jeugdzorg besluit de Raad of er een onderzoek wordt ingesteld naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel. In 2010 oordeelde de inspectie dat die besluitvorming niet zorgvuldig genoeg verliep, als gevolg van de wisselende kwaliteit van de meldingen van bureau jeugdzorg. De inspectie heeft aanbevelingen voor de bureaus jeugdzorg opgesteld en gewerkt aan een model dat moet leiden tot meer eenduidige meldingen.

Uit het vervolgonderzoek blijkt dat vrijwel alle bureaus jeugdzorg nu meldingen leveren van voldoende kwaliteit: ze zijn volledig en voorzien van een risicoinschatting en een datum. Bij Bureau Jeugdzorg Groningen en Bureau jeugdzorg Haaglanden/Zuid Holland is de kwaliteit nog onvoldoende.

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft het inspectierapport op 16 april aan de Tweede Kamer aangeboden.

Meer informatie: Bericht van de inspectie en downloaden rapport; Aanbiedingsbrief van de staatssecretaris

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut