Site-navigatie

Online suïcidepreventie voorziet in behoefte

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Het platform voor suïcidepreventie 113Online voorziet in een behoefte. Dat blijkt uit onderzoek naar het gebruik van 113Online in het eerste bestaansjaar, van oktober 2009 tot oktober 2010.

In dat jaar bezochten 71.676 unieke bezoekers de site. 1.768 jongeren tot 23 jaar vulden een zelftest in, daarvan gaven 770 jongeren aan ooit een zelfmoordpoging te hebben gedaan. De gemiddelde leeftijd was 17,9 jaar. Een andere test voor jongeren met angst- en depressieklachten werd door 3.152 jongeren volledig ingevuld. De gemiddelde leeftijd hier was 18,2 jaar, 72 procent van de invullers was vrouw. In totaal werden er 22.738 telefonische oproepen gedaan.

Volgens de onderzoekers wil slechts een enkeling doorverwezen worden naar de reguliere ggz.

113Online biedt via de website en een telefonische lijn hulp aan suïcidale mensen en hun naasten of nabestaanden. Naast crisishulp per chat of telefoon, kunnen cliënten ook een zelfhulpcursus of online psychotherapie krijgen.

Meer informatie: Artikel over het onderzoek; www.113online.nl

Nederlands Jeugd instituut