Site-navigatie

Probleemgezin kost minimaal 40 duizend euro per jaar

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

De zorg voor een probleemgezin kost gemiddeld 40 duizend euro per jaar. Deze berekening is in opdracht van de gemeente Woerden gemaakt door adviesbureau Stade Advies.

Het gaat om gezinnen met problemen op meer terreinen tegelijk: schulden, onderwijs, psychische stoornissen en verslavingen. Het berekende bedrag bestaat uit een bijstandsuitkering plus de kosten van maatschappelijk werk, jeugdzorg, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning.

In opdracht van minister Edith Schippers van VWS worden de kosten ook landelijk uitgezocht.

Volgens Peter Cuyvers van Stade Advies ligt het gemiddelde bedrag nog veel hoger. In het onderzoek zijn niet de meest kwetsbare gezinnen opgenomen. Dure zaken zoals een uithuisplaatsing, waarvan de kosten 40 duizend euro per kind bedragen, komen niet in het onderzoek voor.

Meer informatie: Het rapport van Stade; NJi-dossier Multiprobleemgezinnen: Wat werkt?

Bron: De Volkskrant, 7 april 2012

Nederlands Jeugd instituut