Site-navigatie

Raad van Europa: scholing jongerenparticipatie nodig

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Beroepskrachten die met jongeren werken moeten scholing krijgen over jongerenparticipatie. Dat schrijft het Comité van Ministers van de Raad van Europa in een aanbeveling die eind maart verscheen.

Kinderen en jongeren moeten volgens deze aanbeveling bij de scholing worden betrokken. Lidstaten moeten verder maatregelen nemen om jongerenparticipatie te bevorderen, voor alle jongeren mogelijk te maken en hen daarover te informeren. Dat kan bijvoorbeeld door jongeren al bij de ontwikkeling van voorzieningen te betrekken.

Verder moeten lidstaten kindvriendelijke klachtprocedures instellen om het recht van jongeren op participatie te beschermen.

Meer informatie: De aanbeveling

Bron: Raad van Europa

Nederlands Jeugd instituut