Site-navigatie

‘Wraparound care’ inzetbaar in probleemgezinnen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

‘Wraparound care’ kan in Nederland met succes worden ingezet. Dat concludeert het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht in het onderzoeksrapport ‘Greep op wraparound care’ dat 20 april is gepubliceerd.

In 2009 zijn in Utrecht en Amersfoort twee proefprojecten met ‘Wraparound care’ begonnen. ‘Wraparound care’ is een Amerikaanse model om de zorg rond gezinnen met meervoudige problematiek zodanig te organiseren dat ze weer grip krijgen op hun leven. Het bestaat uit een intensieve vorm van gezinsbegeleiding, die gezinsondersteuning combineert met co√∂rdinatie van zorg.

Bij veel gezinswerkers die betrokken waren bij het programma lijkt een gedragsverandering te hebben plaatsgevonden: meer met het gezin praten in plaats van erover en activeren in plaats van overnemen. Dat had een positief effect op de gezinnen. Daardoor kregen de gezinswerkers meer vertrouwen in de kracht van het gezin en in ‘Wraparound care’.

Meer informatie: Het onderzoeksrapport; Website van het kennisplatform Wraparound Care

Bron: Hogeschool Utrecht

Nederlands Jeugd instituut