Site-navigatie

Bezuiniging passend onderwijs blijft op agenda

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Er worden geen wetsvoorstellen van de agenda van de Eerste Kamer gehaald vanwege het demissionaire karakter van het kabinet. Dat heeft de Eerste Kamer op 8 mei besloten. Dat betekent dat ook de bezuiniging op het passend onderwijs nog zal worden behandeld.

De VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie sloten op 26 april een akkoord over de overheidsfinanciën. Onderdeel van dat akkoord was het schrappen van de bezuiniging op passend onderwijs.

Bron: ANP; de Volkskrant, 9 mei 2012

Zie ook:
01-05-2012 – Bezuinigingen passend onderwijs gaan niet door

Nederlands Jeugd instituut