Site-navigatie

Speleon onderzoekt ontwikkeling kind in speelruimte

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

In Amsterdam is op 9 mei het expertisecentrum Speleon geopend waarin de Hogeschool iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam en basisscholen samenwerken. Het centrum is ingericht als speelplaats voor kinderen waar praktijkgericht en innovatief onderwijsonderzoek gaat plaatsvinden.

Binnen het expertisecentrum is een ruimte ingericht waar jonge kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen worden geobserveerd terwijl ze spelen, een groepsgesprek voeren of gericht werken aan een taakje. Het centrum wil inzicht krijgen in de ontwikkeling van het jonge kind en wat de invloed daarvan is op de verdere ontwikkeling. Bij jonge kinderen wordt de basis gelegd voor de taal-, denk- en motorische ontwikkeling.

Volgens Carolien Gravesteijn, lector Jonge Kind aan de iPabo, is samenwerking essentieel om kennis bij de werkvloer te krijgen. Het centrum gaat ook kijken naar wat praktijkervaring kan toevoegen aan wetenschappelijk onderzoek.

Bron: Hogeschool iPabo

Nederlands Jeugd instituut