Site-navigatie

Trage invoering afspraken netwerkpleegzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het duurt nog steeds te lang voordat betrokken instellingen zicht hebben op de veiligheid van een kind dat in een netwerkpleeggezin verblijft. Dat schrijft de Inspectie Jeugdzorg in een rapportage over de invoering van het protocol netwerkpleegzorg.

Bij netwerkpleegzorg wordt een kind opgevangen door familie of bekenden. Het protocol Netwerkpleegzorg is bedoeld om de proceduretijden te verkorten maar was halverwege 2011 door ruim 70 procent van de betrokken instellingen nog niet ingevoerd, zo schrijft de inspectie.

De inspectie verwacht dat de meeste instellingen het protocol voorjaar 2012 wel ingevoerd zullen hebben. Halverwege 2012 zal de inspectie onderzoek doen naar de werking van het protocol netwerkpleegzorg in de praktijk.

Een kind woont vaak al in een netwerkpleeggezin op het moment dat een instelling hiervan melding krijgt. Op dat moment is het van belang dat de betrokken instellingen zo snel mogelijk zicht krijgen op de veiligheid van het kind in het pleeggezin.

Meer informatie: Onderzoek naar implementatie van het protocol netwerkpleegzorg Pdf ; NJi-dossier Pleeggezin: Netwerk

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut