Site-navigatie

Voortgangsbrief transitie geeft kaders jeugdzorg aan

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

In het nieuwe jeugdzorgstelsel moet de gezinsvoogd meer aansluiten bij het bestaande netwerk rondom een kind. Dat schrijven staatssecretarissen Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS en Fred Teeven van VenJ aan de Tweede Kamer in een voortgangsbrief over de stelselwijziging jeugd.

Doelstelling van de transitie is kinderen en hun opvoeders zo vroeg mogelijk te ondersteunen binnen de normale opvoedsituatie. Als het nodig is voor de veiligheid van een kind kan de rechter ook in het nieuwe jeugdzorgstelsel een kinderbeschermingsmaatregel opleggen en kan een gezinsvoogd toezien op verbetering van de opvoedsituatie.

De VNG staat achter de transitieplannen en pleit in een reactie voor doorgaan, ondanks de kabinetscrisis. Wel moeten gemeenten een stem krijgen in de regie en co├Ârdinatie van opgelegde kinderbeschermingsmaatregelen om te voorkomen dat gezinsvoogden ge├»soleerd opereren. Daarin voorzien de plannen van de staatssecretarissen nog onvoldoende volgens de VNG.

Uiterlijk eind 2012 stuurt het kabinet het wetsvoorstel en een transitieplan naar de Tweede Kamer.

Meer informatie: De voortgangsbrief; VNG-reactie; NJi-dossier over de stelselwijziging

Bron: Samenwerkenvoordejeugd.nl; VNG

Nederlands Jeugd instituut