Site-navigatie

Aantal indicaties gespecialiseerde jeugdzorg stijgt

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Een groeiend aantal kinderen heeft gespecialiseerde jeugdzorg nodig. Dat stellen de onderzoekers van Kinderen in Tel 2012, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut.

Kinderen in Tel verzamelt gegevens over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk. De gegevens, die op 15 juni bekend werden, tonen een stijging van het aantal indicaties voor jeugdzorg van 43.593 in 2005 naar 84.542 in 2010.

In Noord-Brabant en Flevoland werden de meeste indicaties geteld. Van de gemeentes heeft Goirle het hoogste aantal jeugdzorgindicaties. ‘Als een gemeente slecht scoort, zegt dat echter weinig over de kwaliteit van het jeugdbeleid’, stelt Erik Jan de Wilde, expert jeugdmonitoring bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Jeugdzorg Nederland nuanceert de groeicijfers van Kinderen in Tel. De stijging is minder groot, aldus de brancheorganisatie. Kinderen in Tel gaat uit van het aantal indicatiestellingen en niet van unieke cliënten. Maar een cliënt kan bijvoorbeeld meerdere indicaties hebben.

Bron: Kinderen in Tel; NJi nieuwsredactie

Nederlands Jeugd instituut