Site-navigatie

Crisishulp heeft niet altijd gewenste effect

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Crisisinterventies om een dreigende uithuisplaatsing te voorkomen, leveren vaak niet het gewenste resultaat op. Wel verbetert het gezinsfunctioneren. Dat blijkt uit onderzoek van Channa Al, waarop zij 31 mei promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

Al analyseerde evaluatiestudies van twintig intensieve ambulante interventies voor gezinnen in crisis. Zij ontdekte dat intensieve hulpverleningsprogramma’s die beogen uithuisplaatsing van een kind te voorkomen wel leiden tot minder uithuisplaatsingen bij multiprobleemgezinnen, maar niet bij gezinnen waar kindermishandeling speelt.

Al evalueerde de crisisinterventie Ambulante Spoedhulp. Na Ambulante Spoedhulp bleek de crisis afgenomen, verbeterden de veiligheid en de gedragsproblemen van het kind en was er minder opvoedingsstress en betere interactie tussen ouder en kind. Binnen de interventie droegen de oplossingsgerichte benadering, de netwerkbenadering en het in kaart brengen van veiligheid bij aan de veranderingen.

Ook onderzocht Al wat een gezinscrisis precies is, en wat ouders en kinderen zelf ervaren.

Meer informatie: Bericht Universiteit van Amsterdam

Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut