Site-navigatie

Erkenning voor niveau 4 van Triple P

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma (Triple P) is erkend als theoretisch goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies. Triple P biedt ouders opvoedingsondersteuning op vijf niveaus, variƫrend van publiekscampagnes tot intensieve gezinsondersteuning.

Niveau 4 van Triple P is bedoeld voor ouders met kinderen van 3 tot 12 jaar met matige tot ernstige gedrags- en emotionele problemen. Er bestaan twee varianten: een individuele en een groepsgerichte. De interventie werkt aan verheldering van het probleemgedrag, mogelijke oorzaken en doelen voor verandering. Ouders leren opvoedingsvaardigheden om positief gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te hanteren, ook in situaties die met een verhoogd risico op probleemgedrag, zoals buitenshuis en als er visite is.

Een interventie is ‘theoretisch goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut