Site-navigatie

Fier Fryslân start nieuwe opvang bedreigde meisjes

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Fier Fryslân opent een nieuwe opvanglocatie voor bedreigde meisjes: de Veilige Veste. Nieuw aan het opvangconcept is dat meisjes die worden bedreigd niet worden verstopt maar dat er aan hun veiligheid wordt gewerkt.

Meisjes en jonge vrouwen die ernstig worden bedreigd en op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys of gedwongen prostitutie worden meestal opgevangen op geheime adressen. Fier Fryslân gaat op de Veilige Veste juist de daders uitnodigen om tot een oplossing voor het probleem te komen. Zo nodig wordt er samengewerkt met de politie. Linda Terpstra, een van de directeuren van Fier Fryslân: ‘Het belangrijkst is dat onze meiden niet langer op de vlucht hoeven; het kat- en muisspel is voorbij.’

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Meer informatie: De Veilige Veste; NJi-databank Effectieve Jeugdinterventies: Asja (Fier Fryslân)

Bron: Fier Fryslan

Nederlands Jeugd instituut