Site-navigatie

Gemeente moet investeren in preventie en lichte hulp

Nieuwsbrief jeugd/ Nederlands jeugdinstituut

Brancheorganisatie van zorgondernemers ActiZ, MOgroep en GGD Nederland bepleiten dat gemeenten bij de transitie van de jeugdzorg investeren in preventie en lichte hulp. Dat schrijven de organisaties in een brief aan de Algemene Commissie voor Jeugdzorg van de Tweede Kamer waarin zij hun visie op de jeugdzorg uiteenzetten.

De Kamercommissie bespreekt 31 mei de voortgang van de stelselherziening in de jeugdzorg. De organisaties zien bij de voorbereidingen op de transitie dat gemeenten toch een focus op zwaardere jeugdzorg leggen terwijl het uitgangspunt van de transitie is: een beweging van zwaardere vormen van jeugdzorg naar preventie en lichte zorg.

Maatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg werken in de visie van de organisaties samen in het CJG aan het voorkomen van problemen door het normaliseren van positief opvoeden en gezond opgroeien in wijken waar kinderen met elkaar kunnen spelen en samen opgroeien.

Bron: GGD Nederland

Nederlands Jeugd instituut