Site-navigatie

NCJ en Pharos bekijken jgz-aanbod migrantengezin

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Pharos en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) gaan samenwerken om de jeugdgezondheidszorg beter te laten aansluiten bij gezinnen met een migrantenachtergrond. Op 1 juni tekenden ze een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking is gebaseerd op het uitgangspunt dat de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg (jgz) voor alle kinderen gegarandeerd moet zijn. Het NCJ en Pharos willen bereiken dat de jgz beter aansluit op de wensen en behoeften van migrantenouders en -jeugd als het gaat om gezond opvoeden en opgroeien. De organisaties zullen onder andere bekijken of richtlijnen en handreikingen goed aansluiten bij alle bevolkingsgroepen.

Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nederlands Jeugd instituut