Site-navigatie

Onzekerheid over transitie jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Instellingen, beroepskrachten en cliënten weten niet precies wat de transitie van de jeugdzorg voor hen betekent en dat brengt risico’s met zich mee. Dat blijkt uit het rapport van de Werkgroep Overgangsmaatregelen dat staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS op 19 juni aan de Tweede Kamer stuurde.

De werkgroep onderzocht de financiële risico’s en de risico’s voor personeel en cliënten die de transitie van de jeugdzorg met zich meebrengt. Op het terrein van bovenlokale samenwerking is nog veel onduidelijk en onzeker. Dat brengt volgens de werkgroep naast financiële risico’s ook risico’s voor het behoud van expertise met zich mee. In haar rapport doet de werkgroep aanbevelingen om die onzekerheid weg te nemen, zoals een besluit nemen over scenario’s.  

Er volgen nog specifieke vervolgonderzoeken naar bijvoorbeeld de afbouw van subsidieverplichtingen door de huidige financiers, die worden eind 2012 verwacht.

De werkgroep bestond uit de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie, VNG en IPO.

Bron: Ministerie VWS

Nederlands Jeugd instituut