Site-navigatie

Ouderlijk gezag komt in centraal register

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Alle rechtbanken in Nederland worden waarschijnlijk voor 1 september aangesloten op het nieuwe Centraal Gezagsregister. Daarin wordt bijgehouden wie het gezag over minderjarigen heeft.

Elke rechtbank houdt nu nog in een eigen register afwijkingen van het ouderlijk gezag bij. Daarin staat bijvoorbeeld dat nog maar één ouder het ouderlijk gezag heeft, dat een kind onder toezicht is gesteld of dat twee niet-gehuwde ouders samen het gezag uitvoeren. Dat wordt nu nog geregistreerd door de rechtbank in het arrondissement waar de geboorteplaats van het kind onder valt. De Raad voor de Kinderbescherming, bureau jeugdzorg en het Openbaar Ministerie raadplegen die registers regelmatig. Door een wetswijziging vorig jaar is registratie in het geboorte-arrondissement niet langer verplicht. Met het nieuwe digitale register gaan alle rechtbanken hun gegevens centraal bijhouden. De Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie krijgen zelfstandig toegang, op termijn ook advocaten en gemeenten.

Bron: De Rechtspraak

Nederlands Jeugd instituut