Site-navigatie

‘Pedagogisch Adviseren’ theoretisch goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De interventie Pedagogisch Adviseren biedt individuele steun aan ouders die kampen met vragen of lichte problemen rond de opvoeding. Pedagogisch Adviseren is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Pedagogisch Adviseren bestaat uit maximaal vijf gesprekken van een uur en is bedoeld om te voorkomen dat opvoedingsvragen van ouders met kinderen tot 19 jaar uitgroeien tot problematische gezinssituaties. Het doel is de opvoedingscompetentie en het zelfvertrouwen van ouders te bevorderen. De interventie richt zich op ouders die opvoedspanning ervaren of zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van hun kind en daarbij in hun omgeving onvoldoende steun ervaren.

Pedagogisch Adviseren is ontwikkeld door JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding.

Een interventie is ‘theoretisch goed onderbouwd’ als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut