Site-navigatie

‘Stelselwijzing jeugdzorg biedt geen garanties’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Defence for Children maakt zich zorgen over de gevolgen van de stelselwijziging van de jeugdzorg voor kinderen die hulp nodig hebben. Dat schreef de organisatie op 31 mei in een brief aan de Tweede Kamer.

De stelselwijziging biedt onvoldoende waarborgen voor de kwaliteit van de jeugdhulp en de veiligheid van kinderen, stelt Defence for Children. Dat komt doordat gemeenten hun kwaliteitseisen voor jeugdzorg vastleggen in beleidsplannen en verordeningen. Die hebben geen wettelijke status. Alleen voor niet-vrijwillige jeugdhulp komen er wettelijke kwaliteitseisen.

De plannen werken rechtsongelijkheid in de hand, stelt Defence for Children, omdat er tussen gemeenten grote verschillen kunnen ontstaan in de kwaliteit van de jeugdzorg en de wijze waarop de gemeente toezicht houdt.

De brief is een reactie op de voortgangsbrief over stelselwijziging die de staatssecretarissen van VWS en VenJ op 27 april naar de Tweede Kamer stuurden. De Kamer bespreekt de voortgangsbrief op 20 juni.

Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut