Site-navigatie

VWS: Jeugdzorg in buitenland blijft mogelijk

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Nederlandse jeugdzorgaanbieders mogen doorgaan met het plaatsen van jongeren in buitenlandse projecten. Dat schreef staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten op 12 juni in een brief aan de Tweede Kamer.

Veldhuijzen van Zanten beantwoordt in haar brief Kamervragen die zijn ingediend op 16 maart, naar aanleiding van rapporten van de Inspectie Jeugdzorg en onderzoeksbureau Van Montfoort over het buitenlandse jeugdzorgaanbod. Dat aanbod biedt volgens de staatssecretaris kansen voor jongeren voor wie in Nederland geen alternatief voorhanden is. Ze wijst op de verantwoordelijkheid van de jeugdzorgaanbieders om de aanbevelingen van de inspectie door te voeren en op de toeziende taak van de provincies en de inspectie. ‘Indien de inspectie constateert dat zorgaanbieders de aanbevelingen na 1 juli 2012 niet hebben opgevolgd, kan zij ingrijpen’, aldus Veldhuijzen van Zanten.

Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut