Site-navigatie

Defence for Children wil jeugd in regeerakkoord

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Defence for Children en UNICEF Nederland roepen de toekomstige regeringspartijen op om in het regeerakkoord een jeugdparagraaf op te nemen. Dat staat in het Jaarbericht Kinderrechten 2012, dat de organisaties 26 juni publiceerden.

In de kinderparagraaf moet duidelijk staan hoe de partijen gaan zorgen dat alle kinderen in Nederland veilig en gezond kunnen opgroeien. Het Jaarbericht Kinderrechten meet de kinderrechten op het terrein van jeugdstrafrecht, migratie, kindermishandeling, uitbuiting en jeugdzorg. Er is weinig vooruitgang is geboekt. Zo zijn in 2011 ruim vijfduizend aanvragen afgewezen van kinderen die zich met hun ouders in Nederland willen herenigen, een stijging van 10 procent ten opzichte van 2010. Ook zijn in 2010 2.952 jongeren in de gesloten jeugdzorg geplaatst, tegen 2.038 in 2009, een stijging van 45 procent. Van de 294 jongeren die in 2011 in een justitiële jeugdinrichting verbleven, zaten er 219 in voorarrest. Dat is 5 procent minder dan in 2010.

Bron: Defence for Children

Nederlands Jeugd instituut