Site-navigatie

Inspecties: Cruciale informatie niet gedeeld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 De bureaus jeugdzorg van Noord-Holland en Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdgezondheidszorg in de regio Twente, hebben cruciale informatie over een moeder niet met elkaar gedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De desbetreffende moeder verhuisde in 2010 van Noord-Holland naar Overijssel. Haar eerste kind verbleef in Noord-Holland in een pleeggezin. Begin 2011 beviel zij van een tweede kind, dat in het voorjaar van 2011 aan hersenletsel overleed. Volgens de inspecties is er belangrijke informatie over de moeder en de veiligheidsrisico’s voor de baby door de betrokken instellingen niet aan elkaar verstrekt, of niet goed gelezen. Ook is de huisarts niet als bron geraadpleegd door de Raad.

De inspecties bevelen de organisaties aan verbeterplannen met concrete maatregelen over de samenwerking door te voeren, die de inspecties zullen controleren.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut