Site-navigatie

Invoeren van interventie verloopt als een cirkel

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Interventies goed implementeren verloopt als een cirkel. Vooruitkijken, monitoren, terugkijken, reflecteren en eventueel bijstellen zijn belangrijke stappen in het proces. Dat concludeert Karlijn Stals in haar proefschrift, waarop ze op 29 juni promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Stals onderzocht hoe jeugdzorgorganisaties interventies voor jongeren en hun ouders goed kunnen invoeren en welke factoren een succesvolle invoering bevorderen of belemmeren. Zij constateert dat het duidelijk moet zijn voor wie en met welk doel de interventie ingevoerd wordt, en dat de methodiek in potentie effectief moet zijn. Het planmatig en procesmatig invoeren van interventies vergroot de kans van slagen, stelt zij.

De hulpverlener is een cruciale schakel in het uitvoeren van de hulp, aldus Stals. Daarom is het raadzaam structureel te investeren in supervisie, intervisie of coaching van de degenen die de interventies uitvoeren.

Naast literatuuronderzoek deed Stals onderzoek naar de implementatie van Ambulante Hulp bij Jeugdformaat in Den Haag en de Deltamethode Gezinsvoogdij bij de bureaus jeugdzorg.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut