Site-navigatie

KNMG: Geef arts expliciete rol in jeugdzorgketen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Artsenfederatie KNMG pleit voor een expliciete rol van de huisarts aan het begin van de jeugdzorgketen en meer samenhang in de medische zorg aan kinderen. Dat schrijft de organisatie in twee brieven aan de Tweede Kamercommissie Jeugdzorg.

Volgens de KNMG moet de rol van de huisarts in de jeugdzorgketen verankerd worden. Als een kind bij de jeugdzorg binnenkomt, wordt nu geen huisarts ingeschakeld. Voor een passend jeugdhulpaanbod moet een goede vraaganalyse en diagnosestelling plaatsvinden door een multidisciplinair team met een arts, stelt de KNMG.

De KNMG is verder voorstander van het ontwikkelen van een eerstelijns ggz-aanbod dicht bij de huisarts. Dat maakt analyse van psychische en somatische klachten in onderlinge samenhang mogelijk. Tot slot vindt de KNMG het van belang de jeugd-ggz binnen de Zorgverzekeringswet te houden en niet naar de gemeente over te hevelen.

Bron: Landelijke artsenfederatie KNMG

Nederlands Jeugd instituut