Site-navigatie

Rechtspositie en veiligheid bij Juzt voldoende

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De rechtspositie en de veiligheid van jongeren zijn van voldoende kwaliteit in JeugdzorgPlus-locatie De Vliethoeve van de West-Brabantse jeugdzorgaanbieder Juzt. Dat oordeelt de Inspectie Jeugdzorg na een hertoets in maart 2012.

In 2011 oordeelde de inspectie dat de rechtspositie en veiligheid van jongeren onvoldoende waren geregeld op De Vliethoeve, destijds Paljas Plus van Tender.

Bij de hertoets in maart plaatste de inspectie een belangrijke kanttekening. Het hoge personeelsverloop, het verhoogde ziekteverzuim onder pedagogische medewerkers en de daarmee samenhangende forse inzet van invallers maakte de situatie voor jongeren en medewerkers kwetsbaar en bracht risico’s met zich mee. De inspectie vond directe actie vereist en volgde de maatregelen van de instelling op de voet. Inmiddels constateert de inspectie dat Juzt op dit punt grote vorderingen heeft gemaakt en dat de inzet van uitzendkrachten vrijwel tot nul is teruggebracht.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut