Site-navigatie

IPO en stadsregio’s tegen extra korting op jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het IPO maakt namens de provincies en de stadsregio’s Amsterdam, Rotterdam en Haaglanden bezwaar tegen een onverwachte korting van 2,65 procent op de jeugdzorg. Dat staat in een brief die het IPO op 12 juli aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De korting is het gevolg van een misrekening bij de vaststelling van de middelen voor loonindexatie in het begrotingsakkoord. Ten onrechte is er geen rekening mee gehouden dat de jeugdzorg recht heeft op loonindexatie. Om die alsnog te kunnen toepassen heeft het ministerie van VWS een structurele bezuiniging van 25 miljoen euro op de doeluitkering voor jeugdzorg aangekondigd.

In de brief dringt het IPO erop aan dat de verantwoordelijkheid voor de misrekening in het begrotingsakkoord bij VWS wordt gelegd, om te voorkomen dat kwetsbare kinderen er de dupe van worden

Nederlands Jeugd instituut