Site-navigatie

Kinderombudsman: Kinderen onvoldoende gehoord

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Kinderen en jongeren kunnen te weinig hun stem laten horen bij beslissingen die hen aangaan, concludeert Kinderombudsman Marc Dullaert in een onderzoek dat hij op 5 juli aanbood aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Dullaert onderzocht de klachten van kinderen die vonden dat er onvoldoende naar hen werd geluisterd, bijvoorbeeld bij een uithuisplaatsing, plaatsing in een pleeggezin of bij scheiding van de ouders. Als een kind het idee heeft dat niemand voor hem opkomt kan hij een bijzonder curator krijgen, die wordt door de rechter benoemd. Het blijkt dat maar weinig mensen de bijzonder curator kennen, hij wordt ook niet vaak benoemd.

De Kinderombudsman pleit ervoor in alle situaties waarin kinderen in de knel dreigen te raken, een bijzonder curator te benoemen. Ook moeten er kwaliteitsnormen komen waar bijzonder curatoren aan moeten voldoen en beveelt hij aan een landelijk registratiesysteem van bijzonder curatoren op te zetten.

Bron: ANP; De Kinderombudsman

Nederlands Jeugd instituut