Site-navigatie

Leerkrachten dominanter tegen teruggetrokken kinderen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs zijn meer betrokken en presteren beter als ze een goede relatie hebben met de leerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van Debora Roorda van de Universiteit van Amsterdam, waar zij 4 september op promoveert.

Een goede relatie met de leerkracht is vooral belangrijk voor leerlingen met een lage sociaaleconomische status en leerlingen met leerproblemen. Daarnaast blijkt een goede relatie met de leerkracht vooral belangrijk bij oudere leerlingen. In het voortgezet onderwijs werkt vooral een positieve relatie stimulerend. Op de basisschool hebben een slechte relatie en conflicten juist een sterker negatief effect op de betrokkenheid en schoolprestaties van kinderen.

Naast literatuuronderzoek observeerde Roorda de relatie tussen leerkrachten en leerlingen in de klas. Leerkrachten bleken minder vriendelijk en ondersteunend te zijn tegenover storende kinderen. Ook gedragen leerkrachten zich dominanter tegenover teruggetrokken kinderen, die hierdoor steeds passiever worden.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Nederlands Jeugd instituut