Site-navigatie

‘Nieuwe amv-beleid biedt niet genoeg waarborg’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

 Het nieuwe amv-beleid is in de kern een verbetering van de huidige situatie, maar mist een aantal cruciale waarborgen om minderjarige alleenstaande vreemdelingen (amv’s ) voldoende te beschermen. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn reactie op een brief van minister Gerd Leers van Immigratie, Integratie en Asiel over de herijking van het amv-beleid.

In het nieuwe beleid kunnen minderjarigen zonder asiel voor hun 18e verjaardag teruggestuurd worden naar het herkomstland. Volgens Dullaert is er onvoldoende garantie dat minderjarigen daar adequate opvang krijgen. De Kinderombudsman adviseert Leers de Inspectie Jeugdzorg te betrekken bij de opvang in opvanghuizen in het land van herkomst. Ook wordt de amv-vergunning, waarmee amv’s zonder asiel tot hun 18e mogen blijven, afgeschaft. Dullaert stelt voor om amv’s een alternatief middel te geven waarmee ze zich kunnen identificeren. Verder pleit hij voor het verhelderen van het zogenaamde buitenschuldbeleid en het betrekken van een kinderrechter bij gerechtelijke procedures.

Bron: De Kinderombudsman

Nederlands Jeugd instituut